História:

 

1995 - vznik spoločnosti 

1996 - regulátory FX8010

1997 - solárny program

1988 - systém Ekomat

1999 - prevádzka Vasiľov

2000 - regulátory drevosplyňovacích kotlov

2001 - solárne regulátory - II. generácia

2002 - regulátory FX8112

2003 - regulátory štvrťhodinového maxima

2004 - solárne regulátory - III. generácia

2005 - ekvitermické regulátory

2006 - multifunkčné regulátory

2007 - ISO 9001/2000

2008 - regulátory podlahových  konvektorov

2009 - ISO 9001/2008

2010 - ekvitermické regulátory - II. generácia

2011 - rozsiahlé solárne termické systémy

2012 - termodynamické regulátory DUOmat

2013 - regulátory peletkových kotlov

2014 - regulátory DX4316.DIN

2015 - regulácia kapilárnych rohoží

2016 - regulácia krbových vložiek

2017 - solárne regulátory - IV. generácia

 

 

 

Spoločnosť DUEL Námestovo s.r.o. vznikla v r. 1995 so zámerom podnikať v oblasti automatizačnej a regulačnej techniky so zameraním na zabezpečenie tepelnej pohody v objektoch, ktoré sú vykurované rôznymi zdrojmi energie, napríklad automatické drevné kotly, plynové a elektrické zdroje, solárne systémy a tepelné čerpadlá. Okrem toho sa zaoberá priemyselnou automatizáciou a regulovaním odberu elektrickej energie.

Na trh uvádza výlučne produkty, ktoré vznikajú činnosťou vlastnej konštrukčnej kancelárie.

Cieľom firmy je v čo najväčšej miere prispievať k šetreniu tepelnej energie, k jej optimálnemu rozdeľovaniu a využívaniu a taktiež k propagovaniu a rozširovaniu alternatívnych zdrojov energie.

Pracovníci spoločnosti (väčšinou vysokoškolsky vzdelaní) majú dlhodobé praktické skúsenosti z odboru automatizačnej techniky a výpočtovej techniky a aj poznatky z množstva nasadených regulačných systémov  v rod. domoch, školách, hoteloch, priemyselných objektoch a pod.

Regulátory DUEL sú nasadené vo väčšine európskych štátov, sú súčasťami investičných celkov v Ázii, nachádzajú sa taktiež v Afrike a od r. 2007 aj v Kanade.

K prednostiam spoločnosti patrí kvalita výrobkov, rýchle reagovanie na neštandardné požiadavky, optimálne dodacie termíny, seriózne záručné doby so servisom a v neposlednom rade  systém riadenia manažmentu kvality v súlade s ISO 9001.

 

DUEL Námestovo s.r.o.

27.04.2023

         

Energia pod kontrolou

O nás

Produkty

Obchodné podmienky

Kontakt

Objednávka

Novinky

Cenník